ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT - LaGaspar
22532
page-template-default,page,page-id-22532,theme-stockholm,qode-social-login-1.0,qode-restaurant-1.0,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-4.4.1,side_area_uncovered,wpb-js-composer js-comp-ver-6.11.0,vc_responsive
 

ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT

SERVEI D’ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT

SERVEI D’ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT

 • CALENDARI ASSESSORAMENT

  • Sol·licitud del servei: del 16 al 27 d’octubre de 2023
  • Llista provisional d’admesos i exclosos: 10 de novembre de 2023 (7 dies hàbils un cop finalitzada la inscripció)
  • Reclamacions contra la llista d’admesos: 3 dies hàbils a partir de la publicació de la llista d’admesos
  • Llista definitiva d’admesos i exclosos: 17 de novembre de 2023
  • Sessió informativa: 20 de novembre de 2023 a les 9.00 h.
  • Inscripció i pagament: fins el 30 de novembre de 2023

 • CALENDARI RECONEIXEMENT

  • Sol·licitud del servei i presentació de la documentació: del 8 al 15 de gener de 2024
  • Llista provisional d’admesos i exclosos: 16 de gener de 2024 (7 dies hàbils un cop finalitzada la inscripció)
  • Període de reclamacions: 3 dies hàbils a partir de la publicació de la llista d’admesos
  • Llista definitiva d’admesos i exclosos: 22 de gener de 2024
  • Inscripció i pagament: del 24 de gener al 1 de febrer de 2024
  • Sessions de reconeixement: del 5 al 29 de febrer de 2024
  • Publicació dels resultats: 4 de març de 2024
  • Reclamacions contra els resultats: 3 dies hàbils a partir de la publicació dels resultats
  • Publicació dels resultats definitius: fins el 22 de març de 2024

Oferta de places

Famílies professionals de les quals s’ofereix el servei i els corresponents cicles i nombre de places ofertades aquest curs

 

Comunicació Gràfica i Audiovisual

 • Cicle de Grau Mitjà d’Assitència al Producte Gràfic Imprés – 2 places
 • Cicle de Grau Superior de Gràfica Publicitària – 2 places
 • Cicle de Grau Superior de Gràfica Audiovisual – 2 places

 

Arts aplicades a la Indumentària

 •  Cicle de Grau Mitjà d’Artesania de Complements de Cuir – 2 places

Destinataris

SERVEI ASSESSORAMENT

 

Majors de 18 anys amb experiència laboral i formació prèvia que estiguin interessats en millorar la seva qualificació o titulació i que vulguin rebre assessorament personalitzat per aconseguir-ho.

 

SERVEI RECONEIXEMENT

 

S’adreça a persones que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb l’experiència laboral en relació amb els títols oficials d’arts plàstiques i disseny.

Per sol·licitar el servei cal complir els requisits següents:

 • Haver complert 18 anys
 • Acreditar experiència laboral d’un any en el sector
 • Disposar de l’informe d’assessorament obtingut en el servei d’assessorament, o document equivalent de convocatòries d’acreditació o validació amb l’orientació i/o assessorament del mateix títol o d’un títol afí.

El fet de participar en el servei d’assessorament no comporta reserva de places pel servei de reconeixement.

SOL·LICITUD DEL SERVEI

SERVEI ASSESSORAMENT

 

El periòde de sol·licitud del servei d’Assessorament és del 16 al 27 d’octubre de 2023

 

Podeu realitzar la sol·licitud a la secretaria de l’escola de forma presencial portant la següent documentació:

 

 1. Full de sol·licitud imprès i degudament emplenat amb les dades personals i la família professional escollida.
 2. Fotocòpia del DNI, NIE o passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació

 

Descarrega full de sol·licitud servei Assessorament

 

 

SERVEI RECONEIXEMENT

 

El periòde de sol·licitud del servei és del 8 al 15 de gener de 2024

 

Podeu realitzar la sol·licitud a la secretaria de l’escola de forma presencial portant la següent documentació:

 

 1. Full de sol·licitud imprès i degudament emplenat amb les dades personals i la família professional escollida.
 2. Fotocòpia del DNI, NIE o passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació
 3. Informe d’assessorament
 4. Informe de vida laboral (treball assalariat) o certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la mutualitat laboral (autònoms) o Certificat d’empresa (activitats socials sense relació laboral).

 

Descarrega full de sol·licitud del Servei de Reconeixement

Criteris i procediment d’admissió

L’ordre d’admissió es fa d’acord amb l’edat de la persona sol·licitant (de més edat a menys edat).

Publicació de llistes de persones admeses. Les llistes de les persones admeses al servei d’assessorament i reconeixement i de les places de reserva es penjarà al taulell d’informació de cada centre.

Preu públic del servei

SERVEI ASSESSORAMENT

 

El preu públic municipal establert pel servei d’assessorament és de 61,20 €

 

SERVEI RECONEIXEMENT

 

Preu públic municipal per la inscripció en el procediment de reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits en activitats d’ensenyament no reglat, en l’experiència laboral, o en activitats socials, en relació amb els cicles formatius de grau mitjà o superior:

 • Per cada mòdul en les titulacions LOGSE: 40,80 €
 • Per cada unitat formativa en les titulacions LOE: 18,40 €

INSCRIPCIÓ

SERVEI ASSESSORAMENT

 

El periòde d’inscripció del servei d’Assessorament és fins el dia 30 de novembre de 2023

 

La inscripció i el pagament del servei es realitzarà a la secretaria de l’escola de forma presencial portant la següent documentació:

 

 1. Full d’inscripció imprès i degudament emplenat.
 2. Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic i és el cas.

 

Descarrega full d’inscripció del Servei d’Assessorament

 

 

SERVEI RECONEIXEMENT

 

El periòde d’inscripció del servei de Reconeixement és del 24 de gener fins el 1 de febrer de 2024

 

La inscripció i el pagament del servei es realitzarà a la secretaria de l’escola de forma presencial portant la següent documentació:

 

 1. Full d’inscripció imprès i degudament emplenat.
 2. Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic i és el cas.

 

Descarrega full d’inscripció del Servei de Reconeixement

Enquestes de satisfacció

Un cop finalitzat el procediment d’assessorament o reconeixement, totes les persones usuaries podeu emplenar l’enquesta de satisfacció i lliurar-la a la secretaria del centre.

 

Descarrega enquesta de satisfacció del servei d’ASSESSORAMENT

Descarrega enquesta de satisfacció del servei de RECONEIXEMENT

NORMATIVA

 • El Servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu i el Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials són dues actuacions regulades a la Resolució ENS/1891/2012, de 23 d’agost, d’organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial.

 

 • Ordre ENS/270/2012, de 31 d’agost,  
  de creació de preus públics per diversos serveis relacionats amb els ensenyaments de formació professional inicial que es presten als centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament. (DOGC núm. 6221, de 27.9.2012)
CARTA DE COMPROMÍS DE QUALITAT D'AIR
DEPARTAMENT ENSENYAMENT
Inscriu-te a la llista d'espera T’informarem de la disponibilitat de places en el cas que hi hagi una baixa. Per favor deixa les teves dades per formar part de la llista d’espera.