Preinscripció i matrícula - LaGaspar
25423
page-template-default,page,page-id-25423,theme-stockholm,qode-social-login-1.0,qode-restaurant-1.0,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-4.4.1,side_area_uncovered,wpb-js-composer js-comp-ver-6.11.0,vc_responsive
 

Preinscripció i matrícula

Grau mitjà i superior

 

PREINSCRIPCIÓ CURS 2023 – 2024

Cal realitzar la preinscripció encara que no s’hagin realitzat les proves d’accés.

CICLES D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY DE GRAU MITJÀ
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

del 12 al 18 d’abril de 2023
i del 9 al 15 de maig de 2023

Grau mitjà. Preinscriu-te!

CICLES D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY DE GRAU SUPERIOR
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

del 26 de maig a l’1 de juny de 2023

Grau superior. Preinscriu-te!

La preinscripció d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà o grau superior es pot fer en format electrònic si la persona que fa el tràmit té una eina d’identificació digital, o en suport informàtic si no en disposa. Les dues opcions es poden fer dins el mateix web de preinscripció del Departament d’Educació.

OFERTA DE PLACES DE GRAU MITJÀ
BAREM PROVISIONAL DE GRAU MITJÀ
BAREM RESOLT DE GRAU MITJÀ
BAREM DEFINITIU DE GRAU MITJÀ
OFERTA DEFINITIVA DE GRAU MITJÀ
LLISTA D'ADMESOS DE GRAU MITJÀ
OFERTA DE PLACES DE GRAU SUPERIOR
BAREM PROVISIONAL DE GRAU SUPERIOR
BAREM RESOLT DE GRAU SUPERIOR
BAREM DEFINITIU DE GRAU SUPERIOR
OFERTA DEFINITIVA DE GRAU SUPERIOR
ALUMNAT ADMÈS DE GRAU SUPERIOR
Si tens dificultats o no disposes dels recursos necessaris per fer la preinscripció.

 

CONTACTA’NS

escola@lagaspar.com

Grau mitjà i superior

 

MATRÍCULA CURS 2023 – 2024

ALUMNAT PREINSCRIT AMB PLAÇA ASSIGNADA

Matrícula de grau mitjà
del 30 de juny al 7 de juliol de 2023

 

 

Matrícula de grau superior
del 19 al 24 de juliol de 2023

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates indicades (en cas contrari, es considera que renuncien a la plaça adjudicada).

 

Gestiona el tràmit de la teva matrícula mitjançant els següents formularis:

MATRÍCULA ALUMNAT MENOR D'EDAT
MATRÍCULA ALUMNAT MAJOR D'EDAT

Per matricular-se cal presentar la documentació que acredita el compliment dels requisits d’accés. Els alumnes que els compleixen però que per causes justificades no poden presentar la documentació, es matriculen condicionalment (la matrícula s’anul·la si, abans de l’inici del curs, no presenten la documentació pendent).

Els alumnes amb titulacions estrangeres han d’acreditar que han iniciat el tràmit d’homologació o convalidació amb la presentació del volant d’inscripció condicional vigent. Cal tenir present que el volant acreditatiu d’haver iniciat el tràmit d’homologació manté la seva vigència únicament durant un curs acadèmic i que la matrícula queda condicionada a la resolució positiva de la sol·licitud d’homologació.

Als alumnes que han participat en el procés de preinscripció però no compleixen els requisits acadèmics per matricular-se a aquests estudis durant el període ordinari de matrícula, no se’ls manté la plaça assignada.

Els alumnes més grans de 28 anys han d’acreditar que disposen de la targeta sanitària o d’una assegurança escolar obligatòria (subscrita pel mateix alumne o alumna).

Un cop finalitzat el període ordinari de matrícula, si queden places vacants, el centre ofereix aquestes places als participants en el procés de preinscripció que no hagin estat assignats en la primera petició, respectant l’ordre de la llista d’espera.

Si el centre no ha pogut atendre totes les sol·licituds, publicarà una llista d’espera per a totes aquelles sol·licituds que els han escollit en primera opció i que no han obtingut plaça. La llista d’espera s’ordena tenint en compte la puntuació definitiva i el número de desempat.

Les vacants que es produeixin en els centres es poden oferir als alumnes en llista d’espera seguint l’ordre establert fins el 29 de juliol de 2022. Qui rebi la oferta es pot matricular o renunciar a la plaça, donant-li la opció al següent de la llista. La gestió de les llistes d’espera és responsabilitat de cada centre.

Per a més informació

escola@lagaspar.com

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER PODER REALITZAR EL FORMULARI DE MATRÍCULA
  • Certificació acreditativa de requisits acadèmics.
  • DNI/NIE alumne/a
  • Targeta Sanitària Individual
  • 1 fotografia mida carnet
  • Carnet de família nombrosa i/o monoparental (si és el cas)
  • Dades bancàries
Descarrega ordre SEPA
ALUMNE/A MENOR, A MÉS, CAL TENIR PREPARAT PER PODER ADJUNTAR
  • Llibre de família
  • DNI pare/mare/tutor/a 
Inscriu-te a la llista d'espera T’informarem de la disponibilitat de places en el cas que hi hagi una baixa. Per favor deixa les teves dades per formar part de la llista d’espera.