Preinscripció i matrícula 2022-2023 - LaGaspar
25423
page-template-default,page,page-id-25423,theme-stockholm,qode-social-login-1.0,qode-restaurant-1.0,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-4.4.1,side_area_uncovered,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive
 

Preinscripció i matrícula 2022-2023

Grau mitjà i superior

 

PREINSCRIPCIÓ CURS 2022 – 2023

MOLT IMPORTANT! Cal realitzar la preinscripció (reserva de plaça) encara que no s’hagin realitzat les proves d’accés

PREINSCRIPCIÓ ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

del 17 al 23 de maig de 2022

PREINSCRIPCIÓ ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

del 25 al 31 de maig de 2022

DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT

Es promou la preinscripció telemàtica, i el tràmit es podrà fer tot online, a través del portal  de la Generalitat de Catalunya.

OFERTA DE PLACES DE GRAU MITJÀ
BAREM PROVISIONAL DE GRAU MITJÀ
BAREM RESOLT DE GRAU MITJÀ
BAREM DEFINITIU DE GRAU MITJÀ
OFERTA DEFINITIVA DE GRAU MITJÀ
LLISTA D'ADMESOS DE GRAU MITJÀ
OFERTA DE PLACES DE GRAU SUPERIOR
BAREM PROVISIONAL DE GRAU SUPERIOR
BAREM RESOLT DE GRAU SUPERIOR
BAREM DEFINITIU DE GRAU SUPERIOR
OFERTA DEFINITIVA DE GRAU SUPERIOR
ALUMNAT ADMÈS DE GRAU SUPERIOR

Aquelles famílies que no disposin dels mitjans per dur a terme el procediment telemàtic, i amb l’objectiu de garantir l’equitat, es preveu que disposin d’uns dies per poder lliurar les seves sol·licituds de forma presencial. Per a fer-ho, caldrà demanar cita prèvia per telèfon.

Sol·licita més informació trucant al telèfon

T. 93 805 52 62 de 9 a 13h.

Grau mitjà i superior

 

MATRÍCULA CURS 2022 – 2023

Alumnes preinscrits amb plaça assignada:

Matrícula de grau mitjà: de l’11 al 15 de juliol de 2022

Matrícula de grau superior: del 18 al 22 de juliol de 2022

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates indicades (en cas contrari, es considera que renuncien a la plaça adjudicada).

Gestiona el tràmit de la teva matrícula mitjançant els següents formularis:

MATRÍCULA ALUMNAT MENOR D'EDAT
MATRÍCULA ALUMNAT MAJOR D'EDAT

Per matricular-se cal presentar la documentació que acredita el compliment dels requisits d’accés. Els alumnes que els compleixen però que per causes justificades no poden presentar la documentació, es matriculen condicionalment (la matrícula s’anul·la si, abans de l’inici del curs, no presenten la documentació pendent).

Els alumnes amb titulacions estrangeres han d’acreditar que han iniciat el tràmit d’homologació o convalidació amb la presentació del volant d’inscripció condicional vigent. Cal tenir present que el volant acreditatiu d’haver iniciat el tràmit d’homologació manté la seva vigència únicament durant un curs acadèmic i que la matrícula queda condicionada a la resolució positiva de la sol·licitud d’homologació.

Als alumnes que han participat en el procés de preinscripció però no compleixen els requisits acadèmics per matricular-se a aquests estudis durant el període ordinari de matrícula, no se’ls manté la plaça assignada.

Els alumnes més grans de 28 anys han d’acreditar que disposen de la targeta sanitària o d’una assegurança escolar obligatòria (subscrita pel mateix alumne o alumna).

Un cop finalitzat el període ordinari de matrícula, si queden places vacants, el centre ofereix aquestes places als participants en el procés de preinscripció que no hagin estat assignats en la primera petició, respectant l’ordre de la llista d’espera.

Si el centre no ha pogut atendre totes les sol·licituds, publicarà una llista d’espera per a totes aquelles sol·licituds que els han escollit en primera opció i que no han obtingut plaça. La llista d’espera s’ordena tenint en compte la puntuació definitiva i el número de desempat.

Les vacants que es produeixin en els centres es poden oferir als alumnes en llista d’espera seguint l’ordre establert fins el 29 de juliol de 2022. Qui rebi la oferta es pot matricular o renunciar a la plaça, donant-li la opció al següent de la llista. La gestió de les llistes d’espera és responsabilitat de cada centre.

Sol·licita més informació trucant al telèfon

T. 93 805 52 62 de 9 a 13h.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER PODER REALITZAR EL FORMULARI DE MATRÍCULA
  • Certificació acreditativa de requisits acadèmics.
  • DNI/NIE alumne/a
  • Targeta Sanitària Individual
  • 1 fotografia mida carnet
  • Carnet de família nombrosa i/o monoparental (si és el cas)
  • Dades bancàries
Descarrega ordre SEPA
ALUMNE/A MENOR, A MÉS, CAL TENIR PREPARAT PER PODER ADJUNTAR
  • Llibre de família
  • DNI pare/mare/tutor/a 
Inscriu-te a la llista d'espera T’informarem de la disponibilitat de places en el cas que hi hagi una baixa. Per favor deixa les teves dades per formar part de la llista d’espera.